Beautiful red lanterns in shop for sale, Xian town, China

Beautiful red lanterns in shop for sale, Xian town, China - 140349120